Специална комисия избра логото за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

То съдържа три български символа – кирилицата, шевицата и българския флаг. Неговият автор е Тодор Ангелиев, който е събрал 76 от 90 възможните точки.

В публичния конкурс са участвали 180 творци, вкл. българи, живеещи в чужбина, чужденци, много студенти, както и хора с изграден авторитет.

Тодор Ангелиев
Тодор Ангелиев Снимка: Ладислав Цветков

Председателят на комисията по избора на логото проф. Георги Янков от Национална художествена академия заяви, че журито е било изправено пред голяма конкуренция, не само заради броя на проектите, но и заради качеството им.

Сред тях 29 са били с българските шевици, 21 – с кирилица, 20 – с роза, по 9 – с българското знаме и със звезда. Други масови символи са били паметникът на Шипка, книга, миниерални извори, карта на страната, хоро, лъв, НДК и слънце.