Софийският университет отново е лидер в най-много професионални направления сред висшите училища у нас. Това показва анализът на просветното министерство на поредното издание на Рейтинговата система на университетите.

Вижте рейтинговата система ТУК

В същото време обаче най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитите познания (над 90%) има в професионални направления, в които Алма матер не държи първото място или въобще не предлага: „Медицина“, „Фармация“, „Дентална медицина“ и „Военно дело“.

Класацията

Според данните на МОН за 2016 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е с лидерски позиции в 21 от 25 професионални направления, с които участва в класациите. Техническият университет – София, има водещи позиции в 6 от общо 9 професионални направления, застъпени в него. Медицинският университет – София, е първи в 5 от 5 професионални направления, в които обучава студенти.

Софийски университет
Снимка: iStock

С по три първи места са Аграрният университет в Пловдив, Химикотехнологичният и металургичен университет в София, а две класации се оглавяват от Лесотехническия университет в София. Други 14 висши училища имат водещи позиции в по едно професионално направление.

В 8 класации на водещи места са висши училища извън столицата.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Медицинският университет – София, и Химикотехнологичният и металургичен университет са трите висши училища с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации.

Какво значи това за студентите

Наблюдават се положителни тенденции във висшите училища в България, макар и все още крехки. Анализ на ведомството през последните 5 години показва, че осигурителният доход на висшистите се е увеличил - от 925 на 1020 лева. Безработните висшисти също намаляват.

Най-много са те сред завършилите професионалното направление „Социални дейности“ (5,46%). През 2016 г. това е единственото професионално направление, в което се наблюдава безработица над 5%, докато през миналата година с подобна висока безработица се отличаваха 6 професионални направления.

Най-ниско е приложението на придобитото висше образование сред завършилите „Туризъм” (19,29%).

Най-високи средни доходи получават завършилите професионалните направления „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Проучване и добив на полезни изкопаеми“, „Обществено здраве“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Военно дело“, „Металургия“, „Фармация“, „Медицина“ и „Електротехника, електроника и автоматика“.

Завършилите „Информатика и компютърни науки“ в СУ и „Администрация и управление“ в Американския университет – Благоевград се отличават със среден месечен облагаем доход от над 3000 лева.  

Най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование имат приетите студенти в първи курс в направленията „Медицина“ (5,55), „Фармация“ (5,50) и „Дентална медицина“ (5,46). С най-нисък успех от завършено средно образование са първокурсниците в направленията „Металургия“ (4,16), „Материали и материалознание“ (4,25) и „Животноводство“ (4,32).