Преразгледани правителствени данни показват, че обезлесяването на Амазонската джунгла за миналата година в Бразилия е по-голямо, отколкото беше съобщено първоначално. Бразилският национален институт за космически изследвания е регистрирал 10 129 квадратни километра обезлесяване за периода август 2018 - юли 2019 година. Площта е почти колкото размерите на Ливан и е с 34.4 процента повече спрямо обезлесяването, засечено за същия период година по-рано.
Защо това е проблем, каква е важността на Амазония за ограничаването на промените в климата, отговорите потърсихме от Константин Христов от WWF-България.
„През 80-те и 90-те години на миналия век Амазония играеше ролята на много мощен въглероден филтър, извличайки от атмосферата около 2 милиарда тона въглероден диоксид годишно. В наши дни това количество е силно ограничено и възлиза на около милиард - милиард и двеста милиона тона. Експертите се опасяват, че в скоро бъдеще най-голямата екваториална гора в света може да спре да изпълнява тази своя функция“, сподели Константин Христов. Чуйте още какво ни разказа експертът: