30 юни е крайният срок за фирмите и едноличните търговци да декларират и платят данъците си.

Това важи и за земеделските стопани, избрали този ред на облагане. Те трябва да подадат и декларация за дължимите осигуровки.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез портала за е-услуги, с персонален идентификационен код на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис.