Общо 63 932 ученици от четвърти клас трябва да се явят днес на национално външно оценяване по български език и литература, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Изпитът започва в 10:00 часа и ще се състои в 1870 училища в страната. Продължителността му е един учебен час, а за децата със специални образователни потребности - два учебни часа.

В петък, на 12 май, предстои второто национално външно оценяване за четвърти клас по математика, а в понеделник, 15 май, и във вторник, 16 май, са тестовете по предметите "Човекът и природата" и "Човекът и обществото".

Резултатите от националните външни оценявания по всеки от предметите се измерват в точки и се вписват в удостоверението за завършен четвърти клас. С точките от изпита по математика може да се кандидатства в профилираните гимназии с профил "Математически" и "Природни науки", като тежестта на резултата при балообразуването се определя от Педагогическия съвет на конкретното училище.

Целта на националните външни оценявания е да се измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети и да се определени необходимостта от подкрепа, както и да се осъществи мониторинг на образователния процес на различни равнища - училищно, регионално и национално, посочват от МОН.

По този начин се оценяват постиженията на учениците", категорична е и старши експерт в РУО-София Вилма Доминикова. По думите ѝ учителите и директорите вече са добре подготвени и не се очакват проблеми с протичането на изпитите.

В столичното 128 СУ „Алберт Айнщайн” днес на матури се явяват 77 четвъртокласници. Според директора на училището децата са добре подготвени за изпитите, тъй като вече са участвали в различни олимпиади и състезания.