Останаха неприети първокласници след първо класиране, а други трябва да учат твърде далеч от квартала, в който живеят в столицата. Общият брой на децата, които кандидатстват за първи клас в София, е почти 12 000. След първо класиране записани са 8870.

2679 пък са свободните места. Някои са в най-желаните учебни заведения. До този момент 10 училища са поискали допълнителен прием на първокласници след първото класиране.

104-то училище е сред учебните заведения, които са поискали допълнителен прием на първокласници. Така вместо три паралелки там ще има четири.

 

След първо класиране има много родители, които не са доволни къде е прието тяхното дете. Въпреки че семейство Василеви живее на няколко крачки от желаното 5-о училище, детето им не е прието там.

От училището вече поискаха да се открие още една паралелка за следващото второ класиране. Места за всички първокласници ще има, съобщават от регионалното управление на образованието. Въпросът е къде.

 

 

 

От няколко години общината се стреми училищата да преминат в едносменен режим на обучение. 

Допълнителни паралелки могат да бъдат открити само в училищата, които са заявили желание и разполагат с материална база, а недоволни родители се заканиха за протест на 14 юни.

Важна информация за второ класиране - подаването на заявления започва от 9 юни и ще продължи до 12 юни. Резултатите от класирането пък ще са ясни на 15 юни.