Минимални са повишенията на вредните прахови частици в София. Данните са за последните 24 часа. 1,56 отчита станцията в столичния кв. „Надежда”. За да се говори за сериозно замърсяване, стойностите трябва да са над 3.

Стойностите на прахови частици в момента са в обичайните граници за сезона. За 14 януари в нито една станция на са отчетени завишения. В дните, в които има безветрие, се създават условия за мъгла и задържане на прахови частици.

Основните замърсители са битовото отопление и автомобилния транспорт като характерно за зимния сезон – най-голямата част се дължи на отоплението.