Министерският съвет прехвърли към бюджета на съдебната власт 6 867 554 лв.

Парите са за издръжка и ремонти на сградите в правосъдната система за второто полугодие на 2016 г. и първоначално бяха предвидени по бюджета на Министерството на правосъдието (МП).

Сега обаче те ще се управляват от Висшия съдебен съвет, както предвиждат новите разпоредби в Закона за съдебната власт.

С днешното постановление на Министерския съвет съответно се намалява бюджетът на МП с посочената сума.