Знаеш ли как се променя твоят град?

 

Разбери с рубриката „Моята община – промяната продължава!“ на bTV Radio и Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 -2020 г..

 

Рубриката „Моята община – промяната продължава!“ се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 година“, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Община Горна Оряховица

Три обекта са включени в един от най-мащабните проекти на Община Горна Оряховица „Обновяване на градската среда в град Горна Оряховица”, който се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 5 988 104 лева. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по ОПРР, възлиза на 5 634 302 лв., а 353 801 лв. е финансовият принос на Община Горна Оряховица. Проектът е част от Инвестиционната програма на общината и от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

В рамките на проекта ще бъде направена реконструкция и модернизация на централния градски площад „Георги Измирлиев”, ще се изгради кръгово кръстовище между сградите на общината и пощата и ще се реконструира парк „Детски кът”.

Реконструкцията на градския площад и пешеходните подходи към него предвижда премахване на стария мрамор и поставяне на изцяло нова настилка; оформяне на каскади и сух фонтан; обособяване на тематични площадки за тихи игри, читалня на открито, свободна WI-FI зона. В североизточната част ще се обособи зона за временна търговия за изграждане на сезонни базари. В южната част на пешеходната зона ще се разположи детска площадка, а в централната част - подвижна сцена за провеждане на спортни и културно-масови мероприятия. Проектът предвижда също залесяване с подходящи за градската среда дървета, както зелени площи с оформени цветни фигури. Предвидена е подмяна на всички подземни комуникации, както и изграждане на денонощно видеонаблюдение. Реконструираният площад ще бъде съобразен изцяло с изискванията за достъпна среда за хора в неравностойно положение.

За подобряване на организацията на движение и облекчаване на трафика ще бъде изградено кръгово кръстовище между сградите на общината и пощата. В средата на съоръжението ще бъдат монтирани 6 прожектора за осветяване на околното пространство.

Реконструкция ще бъде направена и на един от емблематичните паркове в града – „Детски кът”. Паркът е разположен на площ от 53 дка. Ще бъде подменена настилката на главните и второстепенни алеи. Ще се обособят зони за разходки и социални контакти, за пикник и за активен отдих. В централната част ще бъде  разположен фонтан. Предвидено е изграждане на детски площадки с ударопоглъщаща настилка и със съоръжения за игра за различни възрастови групи. Ще бъдат изградени комбинирано игрище и площадки с уреди за обща физическа подготовка, с фитнес-уреди и за скейтборд. Озеленяването на парка ще бъде с декоративна и цъфтяща дървесна и храстова растителност, ще се оформят и цветни фигури. Ще бъдат изградени четири фонтанки, а поливането на зелените площи ще се осигури чрез изграждане на автоматизирана поливна система. Предвидено е изграждането на ново алейно осветление и видеонаблюдение.

Проектът трябва да бъде реализиран за 30 месеца. Той е пореден за Община Горна Оряховица и ще промени чувствително облика на града.