Знаеш ли как се променя твоят град?

Разбери с рубриката „Моята община – промяната продължава!“ на bTV Radio и Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 -2020 г..

Рубриката „Моята община – промяната продължава!“ се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 година“, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Ето и първия представен проект:

С обновяване на градската среда ще започне изпълнението на Инвестиционната програма на Община Шумен

7 млн. 178 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ ще вложи община Шумен за подобряване на условията на живот на шуменци и за обновяване на градската среда. Това е един от приоритетите в Инвестиционната програма на общината, която ще бъде подкрепена по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г. Дейностите по обектите, включени в проекта "Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата структура на гр. Шумен", предвиждат реконструкция и рехабилитация на пешеходни зони и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, обособяване на детски площадки, монтиране на пейки и възстановяване на фонтани. Осъвременяването на градската среда включва и създаване на условия за достъп на хора с увреждания, въвеждане на ефективно улично осветление и осветяване на паркове и междублокови пространства с енергоспестяващи осветителни тела както в централната градска част, така и в кварталите.

Снимка: Александър Драев – GraphicMotion

 Пет са обектите, по които ще се работи за модернизиране на градската среда. Предстои цялостна рехабилитация на улица “Тича”, където ремонти не са правени от няколко десетки години. В проекта е предвидено облагородяване на района и благоустрояване на зелените площи в близост до Диагностично-консултативния център I – ЕООД, който за гражданите на Шумен е по-популярен като „новата поликлиника“. През тази година ще започне обновяването на районите около кръстовището на бул. „Симеон Велики" и улица "Станционна" и по протежението на улица "Съединение" от Пенсионерски клуб №7 до Съдебната палата. Най-мащабни – на стойност 2 милиона 540 хиляди лева, ще бъдат дейностите по благоустрояване и рехабилитация в шуменския квартал "Тракия".Там ще бъдат подновени настилките на пешеходните алеи и тротоари. Строителните работи включват още  изграждане на подходи за осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение. В проекта е предвидено да се изгради модерно енергоспестяващо улично осветление, да бъде извършена рехабилитация на прилежащото озеленяване и монтиране на нови елементи на градско и парково обзавеждане. Важен фактор при подбора на проектите по приоритет „Градска среда" е заявеното от общинската управа намерение да работи за подобряване на условията за живот, за благоустрояването на града, за осигуряване на устойчива и екологична среда за по-високо качество на живот. Обновяването на градските и парковите терени, на архитектурната среда и модернизирането на цялостния естетически облик в централната част е съобразено с идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо наследство на Шумен и околния ландшафт. Реновирането на различни части от градските пространства ще активизира и улесни социалните контакти в местата за почивка, за отдих и срещи,кътовете за детски игри и разходки.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която общината очаква да получи по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ за реализация на Инвестиционната си програма възлиза на 26  032 316 лева. Останалата част от средствата – малко повече от 19 милиона лева в рамките на инвестиционната програма са предвидени за изграждане на обекти в областта на образователната, социалната и културната инфраструктура.