От Министерството на образованието и науката предлагат да се изготви национална карта, която да свърже учениците от професоналните гимназии с работодателите.

Виктория Йорданова учи в гимназията по хранително-вкусови технологии в София. По пилотен проект един ден в седмицата заедно със съучениците си се обучава и в млекопреработващо предприятие.

„Това ще ни помогне да натрупаме опит и когато завършим да можем да си намерим по-лесно работа”, казва девойката.

Бизнесът се надява младежите, които влизат в предприятията по системата на дуално обучение да се окажат подходящите кадри, защото недостигът на специалисти е голям.

Валери Василев, мениджър в млекопреработващо предприятие, разказва, че най-дългият период на подбор е около половин година - „докато се спрем на подходящия човек за оператор в млечното производство”.

Докато предприятията издирват кадри, икономическият министър Божидар Лукарски предупреждава, че „вече сме близо до червената линия, при която поради липса на квалифицирана работна ръка ще почне да връща инвеститори”.

В същото време образователният министър предлага решение. „Заедно с бизнеса да разчертаем община по община какви професионални гимназии има и какъв бизнес и да свържем предлагането с търсенето”, заяви Меглена Кунева.

Очакванията са с развитието на дуалното образование да падне и младежката безработица, която в момента е малко на 15%