На 7 април отбелязваме Международния ден на здравето. Благодарим на лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти и всички, които се грижат за здравето ни.

Много от тях днес са на предна линия в борбата с пандемията.

За пациентите с тежки симптоми на COVID-19 се грижи цял екип от професионалисти, но водещи са лекарите по инфекциозни болести.

По данни на Българския лекарски съюз у нас те са 198. Средната им възраст е висока и близо до пенсионната. Повече от 85% са над 51-годишни, а 28 медици са над 70-годишни.

Лекарите по анестезиология и интензивно лечение са тези, които се борят за живота на най-тежко болните. У нас тези специалисти са общо 1 156 по данни на съсловната организация, но и при тях средната възраст е висока. 75% от медиците са над 51 години. Лекарите до 30 години са 3-ма, а над 70 години – 146.

През последните няколко години се наблюдава спад в броя на реаниматорите, които имат намерение да работят в чужбина. През 2009 г. те са били 30, а през 2019 – 7.