Чрез подобни проекти, ние инвестираме във вашето знание. Запомнете една златна житейска формула – колкото повече давате в живота, толкова повече, ще получавате. Премахнете предразсъдъците и страха и открийте таланта в себе си, това е гаранция за вашия успех“.
 
С тези думи на д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска памет бе открит ХVIII Пролетен семинар във Варна. Фондация Българска Памет (ФБП) организира събитието за девета поредна година, а инициативите в рамките на семинара бяха под мотото: “Силна национална идентичност – силна европейска идентичност”.
 
В рамките на шест дни (4-9 април) повече от 150 младежи от България, Украйна, Молдова, Сърбия и Република Македония, участваха в лекции, презентации и интерактивни занимания с акцент върху историческото наследство и националната памет, европейската културна идентичност и възможностите за мобилност и предприемачеството за най-младите.
Целта на семинара бе да представи на младежите възможности за личностно и социално-образователно развитие, както и да насърчи по-доброто взаимно разбиране и по-тясната интеграция между младите в Европа.
 
Събитието бе открито от д-р Милен Врабевски, заедно с кмета на община Варна – г-н Иван Портних, Ръководителят на Представителството на Европейската Комисия в България – г-н Огнян Златев и представителя за България на Фондация “Ханс Зайдел” – г-н Богдан Мирчев. Ето какво споделиха те пред бъдещите „посланици на европейската идея“:
 
 “Европа е състояние на ума, което излиза извън рамките на съюз от държави, на вътрешния пазар и географските контури на един континент. Европа е морална и политическа отговорност, която трябва да бъде носена не само от страна на институции и политици, но и от всеки един европеец. Европа е източник на вдъхновение от миналото. Тя е идентичност, идея, идеал. Доверието в Европа трябва да се възстанови. В светлината на настоящите глобални тенденции, стойностите на човешкото достойнство и демокрацията трябва да се потвърдят. Бъдете проактивни във вселената от възможности, които има за младите хора в ЕС.”, Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската Комисия в България
 
Вярвам, че повечето от вас, които идвате за първи път в морската столица на България, ще останете приятели на Варна завинаги. Разчитаме на вашите идеи и енергия, които да бъдат включени в планирания богат събитиен календар на Варна – европейска столица на младежта, 2017г.“ Иван Портних, кмет на община Варна
 
Вярвам, че за младите хора в Европа има бъдеще – ние, обаче трябва да създадем условия и да ви дадем възможност сами да намерите и изградите своето бъдеще, според собствените си мечти и желания. В своята дейност Фондация Ханс Зайдел поставя акцент върху гражданското образование, утвърждаване на демокрацията и насърчаване на трансграничното регионално сътрудничество и междукултурен диалог сред младите“, Богдан Мирчев, представител на Фондация “Ханс Зайдел” за България
 
150-те участници от България, Украйна, Молдова, Сърбия и Република Македония бяха приветствани чрез поздравителен адрес и от Президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев. Един от акцентите в него бе, че „Фокусът върху младите хора, перспективите пред тях в Обединена Европа са основата, върху която ще градим както силната европейска идентичност, така и нашата българска национална гордост, че сме част от най-значимия исторически момент на нашия континент“.
 
Младежите споделиха, че мечтаят да живеят в една обединена, сигурна и иновативна Европа. Много от тях припознават ЕС и в частност България като бъдеща образователна и професионална дестинация.
 
В допълнение:
Проектът “Силна национална идентичност – силна европейска идентичност” и неговата устойчивост през годините, бе повод д-р Врабевски да бъде удостоен с наградата на Европейския парламент – Европейски гражданин за 2013  г., награда, която се присъжда на граждани и организации, които са допринесли за насърчаване на по-доброто взаимно разбиране и по-тясната интеграция между гражданите на ЕС и/или за улесняването на трансграничното и транснационално сътрудничество в ЕС.