Да се забрани носенето на облекло, скриващо напълно или частично лицето на публични места, предлагат от Патриотичния фронт. Законопроектът влиза за обсъждане от депутатите в парламента.

Предвижда се забраната да важи за всички официални институции и обекти в селата и градовете, свързани с предоставянето на административни, образователни или обществени услуги, както и местата за обществен отдих, спорт, култура и комуникации.

Юрист: Законопроектът за бурките е псевдотемаВ момента в Сливен, Пазарджик и Стара Загора носенето на бурки на обществени места беше забранено

Ограниченията не се отнасят за домовете и за официалните места за молитва на съответното вероизповедание. Забраната няма да се прилага, ако облеклото се налага по здравословни причини или професионална необходимост.

За първо нарушение е предвидена глоба от 200 лв., а за всяко следващо тя става 1500 лева и лишаване от социални помощи.