Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес, за да обсъди размера на минималната работна заплата през следващата година. 

В мотивите се посочва още, че така ще се повиши покупателната способност и жизненото равнището на населението.

Новият размер на минималната работна заплата е съобразен с обективната икономическа и социална реалност, включваща устойчивата положителна динамика на брутния вътрешен продукт, ръст на средната работна заплата, както и индекса на потребителските цени и други икономически показатели.