Днес се провежда матурата по българския език и литература. Изпитните варианти ще бъдат изтеглени в Министерството на образованието. 

За първи път тази година матурата ще се провежда на три модула, за да се избегне евентуално преписване.

Излизането от залата е разрешено след приключване и предаване на работата, ако модулът трае до 90 минути.

Ако продължава повече, както е третият модул, ученикът може да отиде до тоалетна, след като изминат поне 90 минути от изпита.

Общо 13 500 квестори ще следят за реда на изпита.

На изпита по български език и литература ще има 4049 камери в училищата, а 52 553 са заявилите предварително желание за участие в матурата.

Националната търговско-банкова гимназия в София е едно от училищата, в която ще се явяват най-много зрелостници - около 360.

На входа учениците са стриктно проверявани и трябва да представят служебна бележк за изпитната зала и влизат само срещу лична карта. Най-късно до 15 минути преди началото на изпита зрелостниците трябва да са заели мястото си.

Влизането на външни лица е абсолютно забранено.

Директорът на гимназията Емилия Иванова подчерта, че всички изисквания за сигурността са спазени и има система за видеонаблюдение.

Спокойни са зрелостниците и в Професионалната гимназия по селско стопанство в монтанското село Георги Дамяново. Там на матурата се явяват 15 завършващи.

Днес е и изпитът по български език и литература и за учениците от 7 клас. След 15:30 ч. на сайта на министерството ще бъдат публикувани изпитните варианти и ключ с верните отговори и за двата изпита.