Неформална среща на министрите по околна среда в Европейския съюз ще се проведе днес и утре в София 

На нея ще бъдат обсъдени качеството на атмосферния въздух, по-доброто регулиране и изменението на климата.

През първия ден на срещата дебатите ще бъдат съсредоточени върху защитата на човешкото здраве и околната среда и възможните решения, които биха подобрили качеството на атмосферния въздух.

Замърсяването на въздуха е сериозен екологичен и социален проблем, както за отделните държави държави, така и за ЕС като цяло.

Следващата сесия ще бъде посветена на намирането на по-добри решения за по-доброто прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда.