bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“. Във връзка с новата програма, гост на Тереза Захариева в предаването  "За града" бе  Яна Вангелова - председател на Националното представителство на студентските съвети в България

 

 

В рамките на стажантската програма bTV ще сподели най-важното ноухау около организацията на доброволческите инициативи чрез семинарни сесии и уебинари, в които опит ще споделят професионалисти от екипа на bTV Media Group и партньорската мрежа на „Да изчистим България заедно“.  Тази година „Да изчистим България заедно“ ще бъде на 15-ти септември.

Всеки, който желае да се включи в стажантската програма, може да подаде своята кандидатура тук.