Новият бюджет на ЕС е във фокуса на конференция на високо ниво от програмата на българското председателство.

Финансовите министри започват подготовка по дебата дали да се увеличи процентът от брутния вътрешен продукт, който държавите-членки отделят за общия европейски бюджет. Сега той е в размер на 1%, но комисарят по бюджет Гюнтер Йотингер иска да се увеличи. Причините са брекзит и новите политики.  

„Европейският бюджет следва да търси добавената стойност. Например финансирането на научно-изследователската дейност, на политиките по отбрана и миграция следва става и чрез европейския бюджет, тъй като ползите от тях се проявяват и на общоевропейско ниво”, заяви финансовият министър Владислав Горанов.

„Необходимо е да се гарантира, че по-бедните региони също могат да получат някои минимални стандарти в нивата на публичните услуги, така че потенциално равни възможности да са предоставени на всички граждани на ЕС”, допълни финансовият министър.