София е изгряващата звезда на световната start-up сцена. Признанието дойде преди дни от най-авторитетните бизнес издания в света – списание Forbes, което отреди на българската столица 10-о място в класацията за топ дестинации за стартиращ бизнес. Факт е, че през последните години предприемаческата среда у нас преживява истински разцвет, а родените по тукашните ширини бизнес идеи спокойно мерят ръст с компании, функциониращи в много по-развити икономики.

Въпреки това предприемаческата екосистема не е достатъчно добре развита, за да се превърне в надежден двигател за местната икономика. Именно това е и една от основните задачи, които са си поставили от първия научно-технологичен парк в България – Technology+Innovation Network (T+IN).

От 2016 г. в T+IN ще се преместят бизнес акселераторите Еleven и Launchub. „T+IN ще е средище на предприемачи, учени, иновативни умове от България и региона. Очакваме това взаимодействие да роди нови технологии и иновативни компании, които да са конкурентни на световните пазари”, заяви изпълнителният директор на научно-технологичния парк г-жа Елица Панайотова. Тя посочи още, че T+IN вече е установил партньорства с водещи академични институции, както и с бизнес клъстъри и неправителствени организации.

Уникалното за Балканите иновационно пространство ще включва: Инкубатор за стартиращи и spin-off компании, които ще работят под един покрив с акселераторски и venture capital фондове; Лабораторен комплекс с 11 лаборатории в трите фокусни области на научно-технологичния парк (информационни и комуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия); Иновационен форум – мястото за срещи и обмяна на знания, опит и идеи; Експериментариум или интерактивен научен център, отворен за външни посетители, включително деца.

Идеята е бизнесът и науката да бъдат максимално улеснени в контакта и взаимодействието помежду си, като учените по-успешно реализират и монетаризират разработките си, а предприемачите добавят стойност към начинанията си, като се възползват от най-добрите изследователски достижения.

http://sofiatech.bg/

първия научно-технологичен парк в България