Да се създадат държавни бензиностанции, решиха депутатите, които приеха на първо четене Законът за държавните резерви и военновременните запаси. Промените бяха приети с почти пълно единодушие и от управляващи и от опозицията.

Идеята на управляващото мнозинство е, новите бензиностанциите да доведат до повече конкуренция на пазара и до по-добри цени за потребителите. А идеята беше припозната и от опозицията, която заяви, че дълго време е седяла зад нея.

С изграждането на данъчните складове, които ще бъдат в управление на държавното предприятие, съответно на бензиностанции, ще се гарантира пряката връзка данъчен склад - краен разпространител на горива, което от своя страна ще гарантира прозрачност и възможно най-ниска цена за потребителя, се посочва в мотивите, пише БТА.

Предвижда се управляваните от "Държавна петролна компания" данъчни складове да подлежат на регистрация по общия ред на закона. Тези данъчни складове ще могат да се ползват от доставчиците на горива при недискриминационни условия и при спазване на принципа на неутралност.

Целта е държавата да участва на пазара на горива като доставчик на този вид акцизна стока, което ще доведе до повишаване на конкуренцията на търговията на едро и дребно с горива, както и на предлагане на услугите от лицензираните складодържатели.

Министърът на икономиката Емил Караниколов коментира, че идеята на тези бензиностанции не е само да формират цена на гориво, а идеята е много по-мащабна - целта е да се изгради инфраструктурата.

Основната политика тук са данъчните складове, през тях ще влязат и повече участници, ще имаме и повече бензиностанции. Имайки повече участници, ще имаме по-добри цени, по-добра услуга и по-качествено гориво, обясни той.