По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2016 г. спрямо декември 2015 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0%. Годишната инфлация за януари 2016 г. спрямо януари 2015 г. е 0.0% , съобщиха от Националния статистически институт (НСИ), цитирани от БГНЕС.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2015 - януари 2016 г. спрямо периода февруари 2014 - януари 2015 г. е 0.0%.

През януари 2016 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.8%;

алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.5%;

облекло и обувки - намаление с 2.0%;

жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - цените остават на равнището от миналия месец;

жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – намаление с 0.4%;

здравеопазване - намаление с 0.1%;

транспорт - намаление с 1.7%;

съобщения - цените остават на равнището от миналия месец;

развлечения и култура - увеличение с 0.2%;

образование - намаление с 0.1%;

ресторанти и хотели - увеличение с 0.3%;

разнообразни стоки и услуги - намаление с 1.1%.

НСИ отчете още, че безработицата през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 7.9% или или с 2.7 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2014 година.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. безработните лица в страната са 261.0 хил., а коефициентът на безработица - 7.9%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. броят на безработните е по-нисък с 26.4%, а коефициентът на безработица - с 2.7 процентни пункта.

През посочения период коефициентът на безработица намалява и при мъжете, и при жените, но стойността му се запазва по-висока при мъжете - 8.0%, в сравнение с тази при жените - 7.6%. От общия брой на безработните лица през четвъртото тримесечие на 2015 г. 142.4 хил. (54.5%) са мъже и 118.7 хил. (45.5%) - жени.

От всички безработни 13.9% са с висше образование, 52.0% - със средно, и 34.1% - с основно и по-ниско образование.