През четвъртото тримесечие на 2017 г. 1,33 млн. българи са направили туристически пътувания, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Преобладаващата част от тях – 85,2 на сто, са пътували само в страната, 11,1 на сто - само в чужбина, а 3,7 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина.

В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години нараства с 59,5 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години – 529,9 хил., или 39,8 на сто от всички пътували. В чужбина са пътували най-много във възрастовата група 45 - 64 години- 15,4 на сто от пътувалите.

По-голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел "посещение на близки", докато тези, направени в чужбина, са за "почивка и екскурзия", посочени съответно от 51,5 и 54,3 на сто от тях.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 202,42 лв. в страната и 535,89 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на един човек за професионално пътуване са средно 151,72 лв. в страната и 958,15 лв. в чужбина.