През второто тримесечие на 2020 г. общият разход на лице от домакинството  е 1 384 лв. и намалява с 1.3% спрямо същото тримесечие на миналата година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). 

С най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (32.7%), следвани от разходите за жилище (17.3%), данъци и социални осигуровки (15.1%) и разходите за транспорт и съобщения (10.9%).

Спрямо второто тримесечие на 2019 г., всички тези разходи бележат повишение.    

  • За храна и безалкохолни напитки: от 440 на 452 лв. (с 2.9%).
  • За алкохол и цигари: от 61 на 65 лв. (с 6.5%).
  • За жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома): от 217 на 240 лв. (с 10.2%).
  • За данъци и социални осигуровки: от 200 на 210 лв. (с 5.0%).

Намалява обаче относителният дял на разходите за здравеопазване, облекло и обувки, транспорт и съобщения, както и за свободно време, културен отдих и образование.

Според данните на НСИ общия доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1 698 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 9.7%.

Най-висок е относителният дял на доходът от работна заплата (57.5%), следван от доходите от пенсии (28.3%) и от самостоятелна заетост (5.9%). 

Данните са получени от тримесечното наблюдение на домакинските бюджети. Наблюдението е репрезентативно, като се използва случайна извадка от 3 060 домакинства. През второто тримесечие на 2020 г. поради извънредната ситуация, свързана с COVID-19, в изследването взеха участие 2 902 домакинства, посочват от НСИ.