Кризата с Covid-19 даде отражения във всички обществени сфери, а образованието не е изключение. Докато училищата в България преминаха в онлайн форма на обучение, редица кандидат-студенти си задават въпроса какво ще се случи с плановете им да учат в университети зад граница.

Потърсихме образователния експерт Стефи Златева от проект „Световно образование“, за да ни разкаже дали има отлив на желаещи да учат в чужбина, има ли информация от чуждите университети за предстоящата учебна година и дали ще бъде засегнато финансирането на студентите чрез стипендии.

Разговорът ни можете да чуете тук: