Обществено обсъждане на мерките за подобряване качеството на въздуха в София с граждани и представители на неправителствените организации ще се проведе днес в Столичната община.

На него ще присъстват представители на общинската администрация, на които желаещите ще могат да предложат своите идеи за промяна.

Програмата на Столичната община за повишаването качеството на атмосферния въздух до 2020 година предвижда в дните с високо замърсяване да бъде ограничавано движението на дизелови автомобили, както и зони в централната градска част, в които максималната скорост да бъде 30 км/ч, още - безплатен градски транспорт и контрол върху горивата за битово горене.