Националната обсерватория Рожен ще получи целево финансиране от около 550 хиляди лева, предаде кореспондентът на bTV Ева Тошева. Това е предвидено в проектобюджета на 2017 г.

„Тези средства са определени на базата на предварително събрана информация от самите астрономи и научни работници в обсерваторията и са свързани с обновяване на научната инфраструктура, на телескопите и съоръженията, в които те са разположени”, каза областният управител на Смолян Недялко Славов.

Водени са разговори и за второ финансово подпомагане, свързано с обновяване на административните сгради и битовите помещения. Проектът предвижда енерго-ефективни мерки и е на стойност 1,8 млн. лв.