Очаквайте председателят на  Юнеско Гергана Димитрова за инициативата "Софийското торбичкосъбирателство", която се провежда на 9 и 10 април. Събраните торбички ще попаднат в ръцете на креативни творци-доброволци, които ще ги претворят в различни изделия. Готовите найлонови творения ще бъдат продавани с благотворителна цел, а събраните средства ще бъдат дарени на фондация "Ела и ти", чиято цел е да осигурява достъп на хора в неравностойно положение до красивите кътчета на България.