Минималната работна заплата става стане 510 лв. от 1 януари 2018 г., прие официално кабинетът на днешното си заседание. Това е повишение с 10,9% в сравнение с настоящата година.

По-високият размер на минималната заплата ще мотивира търсещите работа и ще допринесе за намаляване на риска от бедност сред работещите. Увеличението ѝ отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот, отбелязват от правителствената пресслужба.

Предложение: Минималната заплата да е 40 – 50% от среднатаАко приложим формулата сега, за да изчислим заплатата догодина, излиза, че тя трябва да е между 423 и 529 лв.

За повишаването на минималната работна заплата на 510 лв. способстват икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаването на броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

От 1 януари 2018 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,07 лв.