От днес стартира обучението на спешни медици с цел подобряване на действията при неотложни и животозастрашаващи ситуации.

Обучението на спешните медици включва теоретична и практическа част. За практическата ще се използват манекени. Към тях е прикачена различна апаратура, като ЕКГ апарати и дефибрилатори.

Целта на обучението е по-добро разпознаване на спешните състояния и правилно лечение в рамките на златния час.

Идеята на обучението е да обхване всички специалности. Очаква се около 7000 спешни медици да преминат курса по специален график.

„Направени са съответните екипи, които поддържат денонощно потребността от спешна помощ, така че няма да оставим нито един пациент. Групите са формирани така, че навсякъде да има екипи, които 24 часа да осъществяват своята дейност. Тези пет дни учебната програма е направена така, че да обхване цялата материя”, уточни здравният министър Кирил Ананиев.

Ресорният министър коментира и случая с починалото 3-годишно момченце – той припомни, че до края на седмицата се очаква да излязат четирите независими експертизи и окончателния доклад на ИА „Медицински надзор”.