След студа и поледиците - опасност от наводнения и преливане на реки.

Днес температурите през по-голямата част от деня ще бъдат положителни като на много места се очаква да достигнат 10 градуса. В тази връзка областният управител на Пазарджик разпореди на кметовете на общини да организират постоянно наблюдение на реките и язовирите в региона.

Очаква се топенето на снеговете да доведе до покачване на нивото на водите във водоемите и реките в областта и има реална опасност от наводнения.