На 1 юни България предава на Хърватия председателството на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа. 20-ият юбилеен форум ще бъде на високо ниво -осем президенти, двама министър-председатели, генералните секретари на ОССЕ и на регионалния съвет за сигурност в Сараево и представители на ЕК са сред поканените.

Потвърдено е участието на държавните глави на България, Македония, Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина, Косово, Молдова и Хърватия. Румъния изпраща премиера си. Сърбия, Гърция и Турция се очаква да обявят на какво равнище ще бъдат представени.

Това е най-високият политически формат за диалог в региона. Президентът Росен Плевнелиев успя да посети и покани почти всички ръководители в Югоизточна Европа. С тези от тях, които пристигнат, Росен Плевнелиев ще има двустранни срещи утре и в сряда.

Всеки от участниците ще определи проблемите, които смята за най-сериозни в региона. Сред приоритетите на форума са повишаване на свързаността и укрепването на държавността.

Срещата ще приключи с приемане на юбилейна декларация, като в момента се договаря декларацията по темите „Свързаност”, „Сигурност” и „Миграция”.

Като успехи на българското председателство могат да се посочат приетият план от министрите на правосъдието План за действие за укрепване на безпристрастността и независимостта на съдебната система 2017-2021; Софийската стратегия за правата на детето и съвместните изявления за справяне с миграционната вълна и противодействие на радикализацията.

По идея на президента, срещата ще се проведе в София Тех Парк като послание за връзката между технологиите,  университетите и предприемачеството като иновативна екосистема, отворена за целия регион.

180 са акредитираните журналисти от целия регион.