Броени часове преди мащабния благотворителен концерт–телетон на bTV и УНИЦЕФ „Заедно от детската градина”, който ще се излъчи на живо по bTV и радио N-JOY в събота, 28 ноември от 20.00 часа, организаторите на кампанията отчитат силно повишен интерес към темата и необходимите реформи, които трябва да се предприемат, за да може всички близо 8000 деца със специфични нужди или увреждания да имат възможност да учат, играят и живеят заедно с връстниците си.

Стремежът на bTV, УНИЦЕФ и близо 100 от най-известните личности на България – е да се създаде приобщаваща среда в детските градини и отношение на уважение и толерантност към специфичните нужди на децата. Първият етап на инициативата ще бъде осъществен в детски градини в областите Шумен, Сливен и Монтана, а поради засиления интерес – и в София. Това обаче не може да се случи без подкрепата на хората.

Необходими са 500 000 лв., за да може да бъде създадена приобщаваща среда за деца със специфични потребности и увреждания в 15 детски градини и да се осигури устойчивост за срок от 2 години. Целта е да се насърчи създаването на приобщаваща среда във всички детски градини в страната, като част от държавната политика за образование.

Регионите не са избрани случайно. Това са места, където УНИЦЕФ, заедно с партньорите си, работи от години със стратегическата цел да създаде мрежа от услуги – социални, здравни и образователни в подкрепа на децата и техните семейства. Преди 5 години Детският фонд на ООН и bTV стартираха кампанията „Семейство за всяко дете“, целяща да закрие Дома за медико-социални грижи за деца в гр. Шумен, като постави децата в центъра на всички предстоящи политики и реформи. Днес в дома няма нито едно дете. На всички изоставени деца е осигурен живот в семейна среда. Най-уязвимите семейства на малки деца се подпомагат с цел да не изоставят децата си и да се грижат по-добре за тях чрез Семейно-консултативните центрове в област Шумен. За всички родители на малки деца са създадени Център за майчино и детско здраве в областите Шумен и Сливен, предстои откриването на такъв и в област Монтана. Благодарение подкрепата на зрителите на bTV и слушателите на радио N-JOY в началото на годината, вече работят две Зона ЗаКрила – център за застъпничество и подкрепа за децата и семействата преживяли насилие.

Целта на кампанията на bTV Media Group и УНИЦЕФ „Заедно от детската градина” е да набере средства за създаване на модел за приобщаваща и подкрепяща среда за деца със специфични нужди в 15 детски градини в България. Моделът включва осигуряване на достъпна среда, индивидуални консултации със специалисти – логопед, психолог и др. за децата със специфични нужди и подкрепа на техните семейства активно да участват в живота на децата в детската градина, обучение за учителите и др. За да бъде постигната тази цел са необходими 500 000 лв., които да финансират програмата в срок от две години. Крайната цел на проекта е този модел да бъде въведен във всички детски градини в България, в полза на всички деца.

Всеки, който иска да помогне децата в България да живеят заедно и да растат и учат в споделена, солидарна и развиваща ги среда, може да го направи като изпрати sms с цифра 5 на 1021 и стане БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения през мобилния си телефон. Текстът на SMS-а отговаря на стойността и цената на месечното дарение. ДДС и други такси не се начисляват върху даренията за абонати на всички мобилни оператори. Общи условия на www.unicef.bg.