От днес вече ще можем да плащаме с монета от 2 лева. Банкнотата остава в обръщение, като постепенно ще бъде заменена с металната двулевка. Тя ще бъде с лика на Паисий Хилендарски.

До 2018 година трябва да бъдат изсечени 12 милиона нови монети от два лева.

От БНБ аргументират смяната с това, че монетата издържа по-дълго време и от тази гледна точка е икономически по-изгодно да се секат монети.

През първата половина на годината като негодни за употреба са изтеглени 8.5 милиона банкноти.