"Топлофикация София" обяви, че от днес започва общото спиране на отоплението в столицата.

Тази процедура може да стартира при три последователни дни със средноденонощна температура над 12 градуса и тенденция за затопляне на времето.

Към днешна дата двете задължителни условия са изпълнени и "Топлофикация София" ЕАД обявява край на отоплителен сезон 2016-2017 г.

Служители на дружеството ще се свържат с директорите на детските градини, училищните и болничните заведения, за да се уточни кога да бъде спряно отоплението там.

При желание от страна на клиентите отоплението в съответната сграда може да остане включено до посочена от тях дата, но не по-късно от 30 април.  За тази цел е необходимо да има решение на Общото събрание на етажната собственост. На основание на това решение упълномощено лице подава заявление в обслужващия топлорайон. 

От дружеството напомнят, че след приключването на отоплителния сезон ще стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за периода 1 май 2016 г. – 30 април 2017 г. В тази връзка „Топлофикация София” ЕАД призовава клиентите си да осигурят достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са свалени.

Клиентите имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители. Посещението на едната от тези дати задължително трябва да бъде в извънработно време. Ако нямат възможност да осигурят достъп до жилището в тези дати, хората могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят дата за индивидуален отчет, която обаче се заплаща според  ценоразписа на съответната фирма.