От днес започва оценката на качеството на активите на банките в България.

Оценката на качеството на активите ще е в основата на стрес-тестовете в банковата система, резултатите от които ще бъдат оповестени през август. 
Оценката на качеството на активите ще се прави от частни одиторски компании, одобрени от БНБ.

Експерти и банкери не веднъж са заявявали, че банковата система у нас е стабилна. Миналата година приключи и с рекордна печалба от близо 900 милиона лева, въпреки свитото кредитиране.

Според прогнозата системата е в добро здраве, но държавата се застрахова и за евентуални проблеми, като заложи буфер от над 2 милиарда лева в бюджета.

Експерти припомнят, че вече има и закон за преструктуриране на банките, което дава допълнителни инструменти за реакция при усложнения.

Качеството на активите на застрахователните и пенсионните компании също ще се оценява.