От 2018 г. годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, както и тази, изготвяна и подавана от предприятията, ще бъде само по електронен път. Това реши НС като одобри на първо четене промени в закона за ДДС. С тях се правят изменения и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и в редица данъчни закони.

От ДПС възразиха, че за самоосигуряващите се, особено там, където няма интернет, ще бъде много трудно да подадат е-документа и това ще ги принуди да плащат допълнително на някого да го направи.

Съкращава се срокът - до края на февруари вместо до 30 април, в който предприятията и самоосигуряващите се подават справката за изплатените през годината в т.ч. и през 2017 г. доходи на физическите лица.

Да отпадане отстъпката от 5 на сто за физическите лица върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация е заложено още в закона. Ефектът върху бюджета от предложената промяна ще бъдат допълнителни приходи за около 1,2 млн. лв. за 2018 година, е пресметнал кабинетът.  

Занапред ще се прилагат доказателства, вместо сегашните удостоверения, към годишната данъчна декларация за внесения в чужбина налог и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава. Всички са обвиняеми, защото трябва да прилагат "доказателства", но никъде в закона не се обяснява какви са тези "доказателства", коментира Адлен Шевкед.

С промените се дава възможност на местните физически лица да декларират в годишната си декларация придобитите през годината, в т.ч. и през 2017 г., необлагаеми доходи.

Законодателите предвидиха да се намали прагът за ограничаване на плащанията в брой от 10 000 лв. на 5000 лв. Такава, според вносителя, е практиката в другите държави от ЕС, където лимитът за кеш е от 2000 до 3000 евро.

Допълва се разпоредбата, с която данъчно задължените лица трябва да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност, могат да направят обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец.

От акциз се освобождават цигари и тютюн за пушене до 1000 къса , до 2 кг годишно, предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията.

Както ДПС, и левицата не подкрепи законопроекта, защото в него се предлагат промени в десетки данъчни закони без разчети. БСП не подписва празни чекове, заяви Румен Гечев.