Първи изцяло екологичен общински пазар ще създаде „Пазари Изток“ в София. Той ще се намира в кв. „Мусагеница“, точно до метростанция „Г. М. Димитров“, ще е изграден само от естествени материали, ще посреща производителите на екологична продукция, а тя ще се продава само в биоразградими опаковки. Площадката ще бъде с много зелени площи, а енергията ще се генерира от фотопанели на покривите, съобщи пред bTV Radio директорът на „Пазари Изток“ Даниела Стойнева.

„Идеята е пазарът да бъде изграден от безвредни за околната среда материали. В него ще има зеленчуков сектор за продукция от земеделски производители, както и площи за продукти и услуги за бита. Ще сключваме договори с наематели, които ще използват торбички и опаковки от биогразградими материали, за да запазим цялостната линия на осъзнат към природата живот. Ще заложим на търговци, които приветстват и развиват идеята за зелени технологии, екопродукция и опазване на околната среда. Ще бъдат внедрени технологии за възобновяема слънчева енергия с фотоволтаични панели на покривите.“ – описа бъдещия пазар Даниела Стойнева.

Площадката ще бъде изградена върху терен на „Пазари Изток“ зад бензиностанцията до метростанция „Г. М. Димитров“. Районът ще бъде цялостно облагороден – ще има търговски площи, детска площадка, зелени пространства с цветя, дървета и ниска растителност. „Надяваме се тази площадка да бъде не само място за пазаруване, но и социално средище с възможности за отдих и срещи.“ – обясни директорът Даниела Стойнева. Сегашните пазари дружеството стопанисва с идеята за развитие и разширяване на материалната база, съпроводено от създаването на приятна за гражданите среда. Така ще виждаме все повече пазари със зелени площи и детски площадки.

Проектът е заложен в бизнес плана на „Пазари Изток“, одобрен от Столичния общински съвет. Предстои да се изготви идеен проект, който да се съгласува с компетентните органи и до две години очакванията са екопазарът да е факт.

Интервю на Светослав Николов: