Нова газова връзка между България и Румъния беше открита днес официално. Работата по тази тръба продължи 7 години.

Интерконекторът между България и Румъния е с обща дължина 25 км, от които 15.4 км на българска територия.

Тази година "Булгартрансгаз" ЕАД и "Трансгаз" С.А." подписаха договор с австрийската компания "Хабау" за изграждане на основния и резервния газопровод под река Дунав.

С пускането в експлоатация на тази тръба се изпълнява едно от изискванията на Европейския енергиен съюз за изграждане на липсващата междусистемна свързаност на газопреносните системи между страните.