Първа изложба за историята на Кремиковския манастир „Св. Георги Победоносец“ дава изчерпателна информация за столетната история на светата обител и близките селища. Тя се открива в 18 ч. днес в Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН.

Легендите разказват, че манастирът е основан през XIV в. при управлението на цар Иван Александър. Първите писмени сведения за него са от османски данъчни регистри от 1530 г. За живота в манастира и околните селища изложбата разказва чрез експонати, възстановки, научно-популярен филм и информационни табла. Представени са находки от проучвания от 80-те години насам – парче от керамична икона, на която вероятно е изобразен Св. Георги, богато украсен поменик-триптих с имената на ктитори, църковна утвар, османски оловен пощенски печат, капаче от ампула от венецианска аптека за универсално лекарство, изцеряващо всякакви болести, съдове за бита и интересни монети. Експониран е и гроб, който представя непознат до момента погребален ритуал – мъртъвците са били полагани в земята без ковчег, а над главите им са били изграждани сводове от тухли и керемиди. Само в един от случаите са използвани камъни, но и те са оформени като тухли.

Всички тези подробности в интервю за bTV Radio разказа изследователят на обекта – археологът Владислав Тодоров, който започва проучванията си там през 2015 г. заедно с антрополога д-р Надежда Атанасова. Тази година разкопките ще продължат източно от източното крило. „При ремонт в манастира е открита база от колона от IV в. Надяваме се вбъдеще да попаднем и на по-ранин периоди и да открием раннохристиянски храм.“ – каза той.

Интервю на Светослав Николов:

Изложбата за Кремиковския манастир можем да разгледаме в Националния антропологичен музей на бул. „Цариградско шосе“ № 73 до 1 май. Материалите в нея са от фондовете на Регионален исторически музей – София с изключение на един – мраморен свещник с надпис на кирилица от XVI в., който е предоставен от Националния археологически институт с музей при БАН. Изложбата е финансирана от Столична програма „Култура“ и се осъществява в партньорство с Кремиковския манастир.