Първото заседание на новия Общински съвет ще се проведе днес в София. Областният управител ще отправи приветствие към новоизбраните общински съветници, кмета на Столичната община и кметовете на райони и кметства.

Ще бъдат обявени резултатите от местните избори и новите общински съветници ще положат клетва. Те трябва да избират председател на СОС.