Депутатите приеха окончателно алтернативния данък за таксиметровите превози (т.нар патент). На второ четене долната граница на налога падна от 400 лв. на 300 лв., а горната се запази на 1000 лв. годишно. Общинските съвети по места ще определят точния размер до 31 октомври на предходната година.

Данъчно задължени лица с приетите промени са превозвачите, регистрирани от ДАИ, на които е издадено разрешение за таксиметров превоз на пътници от кмета на съответната община, или лицата, извършващи таксиметров превоз от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Правоотношенията между превозвач и водач ще трябва да са уредени в писмен договор.

Промените влизат в сила от 1 април 2017 г.

Таксиметров протест блокира Пловдив (СНИМКИ)Водачите са недоволни от връщането на т.нар патент

С поправки в закона за автомобилните превози регистрираният превозвач ще отговаря солидарно за вредите, причинени от шофьори, действащи от негово име, но за своя сметка, когато са покрити от "Гражданска отговорност" и "Злополука”. Тази разпоредба е в сила от 1 април.

Много таксиметрови фирми, особено извън София, са против връщането на патента. Според тях това е в услуга на големите столични превозвачи.

В същото време вносителите се аргументират с изключително ниската събираемост при сегашното положение, когато повечето таксита издават бележки от името на „кухи” фирми и почти не внасят данъци.

Първоначално имаше идея превозвачите да бъдат задължени да назначават шофьорите на трудов договор или самите водачи да регистрират транспортни фирми. След протести в столицата, този вариант отпадна.

Сега обаче не е изключено ново недоволство в София и страната.