За да дискутират и търсят отговор на този и подобни въпроси за девета поредна година във Варна ще си дадат среща 150 ученици от България и младежи с български корен от Украйна, Молдова, Сърбия и Македония.

„Перспективи пред младите в Европа“ е мотото на XVIII-ия международен семинар на Фондация Българска Памет, който се провежда в рамките на дългогодишната инициатива на д-р Милен Врабевски „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“. Проектът цели утвърждаване на националната идентичност и активно включване на най-младите в процеса на европейската интеграция, чрез транснационално сътрудничество и мобилност на младежи от държавите-членки и от страните кандидатки за членство в Евросъюза. Целта е младежите да се запознаят с развитието на европейската идея и младежките политики за предприемачество и активен старт, които България им предоставя посредством членството си в Европейския съюз.

Семинарът ще беше открит на 4 април в град Варна с официално приветствие към участниците от президента на Република България Росен Плевнелиев.

Официалните гости на церемонията по откриването ще бъдат - ръководителят на представителството на Европейската комисия в София Огнян Златев, Богдан Мирчев, представител на фондация „Ханс Зайдел“ в България и кметът на Варна Иван Портних. Двете организации стоят зад инициативи, които дават възможност на повече млади хора да си отговорят на въпроса какво ги прави европейци, а също и зад идеята за приобщаване на сънародниците ни от близката диаспора към процеса на европейската интеграция.

„Стараем се да наложим тези семинари като традиция с мултиплициращ ефект – и от гледна точка на участниците, и на инвестициите, които правим във всеки един младеж. Младото поколение българи трябва да носи духа на европейската културна идентичност и същевременно да съхрани родните ни традиции и общностни устои. Убеден съм, че успяваме успешно да изграждаме чувство на собствената им стойност и да ги  мотивираме за бъдещата им реализация - като професионалисти и съзнателни членове на общото европейско  семейство“, казва д-р Милен Врабевски, който през 2013 г. бе отличен за инициативата си „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“ с най-високото отличие на  Европейския парламент – „Гражданин на Европа“.

XVIII-ия Пролетен семинар на Фондация Българска Памет ще продължи до 9 април във Варна с лекции и интерактивни занимания с акцент върху историческото наследство и националната памет, европейската културна идентичност и възможностите за мобилност и  предприемачеството за най-младите.