Повече семейства ще получават детски надбавки. Правителството планира да разшири подоходният критерий за получаване на помощта.

Средномесечният доход на член от семейството вече ще трябва да бъде до 450 лв., а не до 400 лв., както е сега. Промяната е свързана с ръста на минималната работна заплата.  Това показват част от разчетите, които се правят преди обсъжданията на бюджета за следващата година, посочи Христина Христова, бивш министър на труда и социалната политика и съветник по социалните въпроси в МС.

По-високи детски надбавки за повече семейства от 2018 г.Предвижда се и увеличаване на гарантирания минимален доход – от 65 лв. на 75 лв.

В момента се подпомагат 600 хиляди деца.

Явор Алексиев, икономически анализатор, посочи, че няма да се изненада разчетите да се окажат грешни, защото при последното вдигане на критерия повече хора са спрели да получават помощи.

„В момента икономиката работи добре и има излишък. Сега добавките ще се вдигнат с по 5 лв. за две деца, което няма да подобри нищо за тези деца. Това е най-неефективната програма у нас. Хората декларират по-ниско доходи от колкото получават”, коментира той.

Според него е нужно да има повече контрол на това ходят ли децата на училище, което е част от критериите за изплащане на парите.

Повече вижте във видеото.