Полицаите, които са имали право на униформи, но не са ги получили, ще получат левовата равностойност за тях.

Това решиха депутатите с приемане на второ четене на промените в Закона за МВР. 

Те ще бъдат компенсирани за периода 2011 – 2015 г. 

Сумите няма да бъдат облагани с данъци и за тях няма да се изчисляват и внасят осигурителни вноски. Редът за изплащане на сумите ще се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.

Средствата трябва да бъдат одобрени от Министерския съвет като допълнителни разходи за персонал по бюджета на МВР за 2017 г.

Това касае около 30 хил. униформени полицаи.