Днес е последният ден за подаване на данъчни декларации за физически лица.  

Задължение да подават декларации имат всички, които са получавали доходи извън трудов договор, като средства от наеми, хонорари или от свободни професии.

Над 3000 българи са дали или получили приятелски заем над 40 хил. лв.Данните са от справка на Агенцията за приходите

Според данните на Националната агенция по приходите (АПИ) агенция до средата на април  60 000 граждани са се възползвали от различни данъчни облекчения и са спестили 17 млн. лева. Почти толкова са и обявилите доходи от наеми.

Най-лесно и бързо формулярите могат да се подават по електронен път, без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код – ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.

Глобата за неподадена декларация в срок е 500 лв.