ВАС потвърди окончателно решение на КЗК за разкриване на картелно споразумение при доставката на самолетни билети за държавната администрация.

Съдът потвърждава наложените санкции на „Бългериан ВИП Травъл” ООД - 47 280 лв. и „Хорнит” ООД - 48 480 лв. Според съдебното решение сходствата в ценовата оферта на "Юпитър Травел" АД („Астрал Холидейз”АД) не са достатъчни за установяване на участие на дружеството в картел с другите две ответни дружества, съобщиха от КЗК.

Първото решение на КЗК по казуса е от 2012 година, с което се установява картел между участници в обществена поръчка.

Тя е с възложител министърът на финансите за сключване на рамков договор с шест дружества за доставката на самолетни билети за служебни пътувания с страната и чужбина. Прогнозната стойност на поръчката е 30 милиона лева.

Анализът на ценовите предложения установи по отношение на трима от участниците, че ценовите им оферти в голямата им част са напълно идентични (до третия знак след десетичната запетая). И тримата участници получават винаги еднакъв брой точки за класиране до третия знак след десетичната запетая.

Въпреки идентичния фактически състав по отношение и на трите фирми според съда сходствата в ценовата оферта на "Юпитър Травел" АД („Астрал Холидейз”АД) не са достатъчни за установяване на участие на дружеството в картел с другите две ответни дружества. Санкцията на тази компания, наложена от КЗК, беше в размер на 2 818 800 лв.