От 1 до 12-и клас се очаква да има повече часове по български език, математика, история, география. За сметка на това обаче намаляват часовете по други предмети, като музика, рисуване и биология.

Това стана ясно при представянето от просветното министерство на проектите на държавни образователни стандарти - за учебния план, за общообразователната подготовка и за съдържанието на учебниците.

 

 
 
 
 
 
Най-значително намаление се предлага при часовете по физическо. Експертите го обясняват с липсата на материална база в много от училищата в страната.

Предлага се също всяко училище да решава само кои предмети допълнително да дава на учениците да изучават в т. нар. избираем предмет.

Това е предмет, който задължително фигурира в учебния план, но всяко училище ще решава дали да даде повече часове за български, математика, рисуване според интересите на децата, учителите и родителите.