Повече пари за учителите в отдалечените райони и малките общини – така държавата ще опита да задържи младите кадри в местните училища.

Средно училище „Димитър Маджаров” е единственото в община Маджарово. Повечето от 165-те деца в него са извозвани от селата. Част от учителите също пътуват.

Наталия Аврамова е от Бесарабия, но идва да преподава в сърцето на Източните Родопи. Учители като нея, които работят в малките гранични общини, ще получат по-високи заплати, за което са предвидени допълнителни 90 млн. лв. – част от парите вече са отпуснати.

„Определени общини получиха допълнително 55 млн. лв. Имаме и общини, при които има и над 30% ръст на средствата”, поясни министърът на образованието Красимир Вълчев.

В училището в Маджарово вече са получили увеличението – така г-жа Аврамова ще получава 880 лв. месечно, вместо 790 лв.

Повече пари ще получат и учителите, които работят с деца от уязвими групи, както и за специалностите от професионалното образование.