С три постановления, Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 26 003 867 лв. Средствата са предвидени по бюджета на МОН.

18 591 060 лв. са за закупуване на учебници и учебни помагала за деца и ученици до ІV клас в общинските детски градини и училища за 2016 г. Осигурени са и средства за закупуването на допълнителни учебници в общините, в които има увеличение на броя на учениците спрямо предходната година.

За изплащане на стипендии за постигнати образователни резултати на общинските училища са осигурени 1 449 660лв. Парите ще отидат там, където са най-добри резултатите от държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика.

Други 5 963 147лв. се отделят по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“ от Националната програма „Оптимизиране на училищната мрежа“. Те са предназначени за изплащане на обезщетения на персонала при оптимизиране на вътрешната структура на детските и учебните заведения